معنی اسم

پَرَند

/parand/

(= پرن، پروین) 1- (در قدیم) نوعی پارچه‌ی ابریشمیِ ساده و بدون نقش و نگار، حریر ساده؛ 2- (در گیاهی) گروهی از گیاهان درختچه‌ای از خانواده علف هفت بند که در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی می‌رویند. + ن.ک. پرن و پروین. 1- و 2-

محاسبه ابجد «پَرَند»

کبیر وسیط صغیر
پ 6 6 6
ر 200 8 2
ن 50 2 5
د 4 4 4
جمع عددی 260 20 17

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

بُرزان پَرَند مَهدیار نادره نَیّر

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آرنوش آسمان آفرین آمیتیس آناهیت آناهید آنِسه اَحلام احمد اُسامه اِسحاق اِلسانا اِلناز امیرکیان ایمانه بُرزان بُرزو بَرزین بِهفر بِهنام پارسيا پدرام پَرژین پَرشان پَرَند پرنگ پری‌رخ پری‌شاد پناه پیمان تَرانه تَوانا تیمور جاماسب جلوه جواهر حاتم حافظ حامد حَسیب حِلیه حَمّاد حمید حورا حوری خزال خَضرا خَلف دادور داریوش دنیز ذاکره رئوف رابعه رادمان راضیه رامتین رایحه ربیعه رَخشان رَسول روحا روژان روژین روشان روشنا رونیکا رُکسانا ریحان زاهد زاوش زمان زمرد زیلان زینت ژوبین سالینا سامان سامین سامیه سبلان سَحاب سرمه سُروش سَعد سَنیه سودا سوما سیاوش سیمین شادلین شاهرخ شروان شروین شریعت شمامه شمیمه شهامت شهداد صالحه صفورا ضُحا عاصِمه عاقِله عالیه عایشه عَذرا عسکر عظیمه عقیله غَزاله غَفور فاخر فاران فارِس فارِس فخری فُرقان فَرگُل فَرنیا فروغ فَرینا فصیح قُدسیه قدوس قطب الدین گل‌بهار گلریز گلزار گلزری گلفر گلنام گوهر گیسو لَطیفه ماجده ماردین ماه گل ماهانا ماهتاب ماهره مبینه مجاهد محراب مختار مُرَوه مَزدک مُزَیَن مژگان مُسلِم مِعراج مُعین مُفید منصور مُنور مُنیره مَه‌رخ مه‌یاس مهاباد مَهبان مَهتاج مَهدیار مِهران مِهربُد مَهرو مِهرین مَهشاد مَهشید مَهیسا موسی مُکَرمه میعاد نادره نازلی نامدار نجاح نَجمه نرگس نرمین نَستر نَسیما نَعیم نِگاره نونا نوین هانیتا هانیه همدم هویدا وِسام وُستا وَسیم کاروان کامبیز کوشان کوهیار کیاناز یاسمن یدالله یعقوب

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 0 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 40 9 6 21        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در این سایت ابجد حروف فارسی «گچپژ» به صورت زیر محاسبه شده است:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد کلماتی مانند «کبری» و «موسی» همانند نوشتن آنها محاسبه شده است

ابجد کلماتی مانند «محمد» که دارای تشدید میباشد، همانند نوشتن آن محاسبه شده است

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9