معنی اسم

منصور

/mansur/

(عربی) 1- (در قدیم ) یاری داده شده، پیروز شده، پیروز و موفق؛ 2- (درحالت قیدی) به صورت غلبه یافته، پیروزمندانه؛ 3- (اَعلام) 1) نام دو تن از امیران سامانی. منصور اول: امیر [350-366 قمری]، محمّد بلعمی وزیر او بود. منصور دوم: امیر سامانی [387-389 قمری]؛ 2) منصور: لقب ابوجعفر عبدالله، دومین خلیفه‌ی عباسی [136-158 قمری] معروف به دوانیقی، که به دستور او پایتخت عباسیان در بغداد ساخته شد، ابو مسلم کشته شد و قیام مقنع و چندین قیام علویان سرکوب شد. در زمان او آندلس از خلافت عباسی جدا شد؛ 3) منصور (= شاه منصور): شاه بخشی از جنوب ایران و آخرین شاه [790-795 قمری] سلسله‌ی آل مظفر، که در جنگ با امیر تیمور گورکان کشته شد؛ 4) منصور (= منصور ابن ابی عامر): لقب محمّد ابن عبدالله: [قرن 3 هجری] وزیر و سردار امویان آندلس، از فاتحان معروف آن سرزمین، که در برابر مسیحیان پیروزیهای درخشانی داشت؛ 5) منصور بالله: [قرن 4 هجری] لقب قاسم ابن علی، پیشوای زیدی یمن؛ 6) منصور دشتکی: (= غیاث الدین منصور) [قرن 5 هجری] فقیه و حکیم ایرانی. وزیر شاه تهماسب اول صفوی [936-937 قمری]، که استعفاء داد و برای ادامه‌ی کار تدریس به شیراز بازگشت. از آثار اوست: اخلاق منصوری، الاشارات والتَلویحات (حکمت)، تعدیلُ‌المیزان (منطق) و مَعالِمُ الشَفا (طب)؛ 7) منصور حلاج (= حسین ابن منصور): [قرن 3 و 4 هجری] اندیشمند ایرانی، از مردم فارس، از بزرگان صوفیه و مؤلف چندین کتاب، که تنها یکی از آنها به عربی در دست است، به نام کتاب الطَّواسین. او در بغداد هشت سال زندانی و پس از آن تکفیر و سنگسار شد و جسدش را سوزاندند.

محاسبه ابجد «منصور»

کبیر وسیط صغیر
م 40 4 4
ن 50 2 5
ص 90 6 0
و 6 6 6
ر 200 8 2
جمع عددی 386 26 17

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

شمامه عایشه فاطمه‌معصومه محمّدفرید منصور

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آرنوش آسمان آفرین آناهیت آناهید آنِسه اَحلام احمد اُسامه اِسحاق اِلسانا اِلناز امیرپاشا امیرکیان اوژن ایمانه بُرزان بُرزو بَرزین بِهفر بِهنام پارمیدا پارمین پَردیس پَرژین پری‌چهر پری‌ماه پویان تَرانه تَوانا تیمور جاماسب جلوه جواهر حاتم حافظ حامد حَسیب حِلیه حَمّاد حمید حورا حوری خزال خَضرا خَلف دادور داریوش دنیز ذاکره رئوف رابعه رادمان راضیه رامتین رایحه ربیعه رَخشان رستگار رَسول روحا روژیار روشان روشنا رونیکا رُکسانا ریحان زاهد زاوش زمان زمرد زیلان زینت ژوان ژینو سالینا سامان سامین سامیه سبلان سپهر سَحاب سرمه سُروش سَعد سَنیه سودا سوگل سوما سیاوش سیپان سیمین شادلین شاهرخ شروان شروین شریعت شمامه شمیمه شهامت شهداد صالحه صفورا ضُحا عاصِمه عاقِله عالیه عایشه عَذرا عسکر عظیمه عقیله غَزاله غَفور فاخر فاران فارِس فارِس فخری فُرقان فَرنیا فروغ فَرینا فصیح قُدسیه قدوس قطب الدین گل‌بخت گل‌چمن گل‌سیما گل‌نسا گلپاره گلزاد لَطیفه ماجده ماردین ماه‌پری ماهانا ماهتاب ماهره مبینه مجاهد محراب مختار مُرَوه مَزدک مُزَیَن مژگان مُسلِم مِعراج مُعین مُفید منصور مُنور مُنیره مَه‌رخ مه‌یاس مهاباد مَهبان مَهتاج مَهدیار مِهران مِهربُد مَهرو مِهرین مَهشاد مَهشید مَهیسا موسی مُکَرمه میعاد نادره نازلی نامدار نجاح نَجمه نرمین نَستر نَسیما نَعیم نونا نوین هانیتا هانیه همدم هویدا وِسام وُستا وَسیم کاروان کامبیز کوشان کوهیار کیاناز یاسمن یدالله یعقوب

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 6 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 2000 3000 4000 5000        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9