معنی اسم

شاهرخ

/šāh rox/

1- دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شاه سیما؛ 2- (در ورزش) در شطرنج حرکت اسب هنگامی که به شاه حریف کیش دهد و رخ او را نیز به خطر اندازد؛ 3- (اَعلام) 1) (= شاهرخ میرزا) نام دو تن از شاهان ایران. شاهرخ افشار: شاه ایران [1161-1210 قمری] از سلسله‌ی افشار و نوه‌ی نادرشاه، که به وسیله هواداران شاه سلیمان دوم صفوی دستگیر و کور شد [1163 هجری]، ولی به زودی از زندان نجات یافت و در خراسان به حکومت خود ادامه داد، در حالی که باقی ایران در دست شاهان زند و سپس آقا محمّدخان بود. سرانجام آقا محمّدخان او را دستگیر و شکنجه کرد و او را در راه تبعید به مازندران درگذشت؛ شاهرخ تیموری: شاه ایران [807-850 قمری] پسر و جانشین امیر تیمور گورکانی، که در هرات به سلطنت نشست و پس از چندی تمام ایران و ماوراء النهر را زیر سلطه‌ی خود گرفت.

محاسبه ابجد «شاهرخ»

کبیر وسیط صغیر
ش 300 0 3
ا 1 1 1
ه 5 5 5
ر 200 8 2
خ 600 0 6
جمع عددی 1106 14 17

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

شاهرخ ظاهر فاطمه عَذرا

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آرنوش آسمان آفرین آناهیت آناهید آنِسه اَحلام احمد اُسامه اِسحاق اِلسانا اِلناز امیرپاشا امیرکیان اوژن ایمانه بُرزان بُرزو بَرزین بِهفر بِهنام پارمیدا پارمین پَردیس پَرژین پری‌چهر پری‌ماه پویان تَرانه تَوانا تیمور جاماسب جلوه جواهر حاتم حافظ حامد حَسیب حِلیه حَمّاد حمید حورا حوری خزال خَضرا خَلف دادور داریوش دنیز ذاکره رئوف رابعه رادمان راضیه رامتین رایحه ربیعه رَخشان رستگار رَسول روحا روژیار روشان روشنا رونیکا رُکسانا ریحان زاهد زاوش زمان زمرد زیلان زینت ژوان ژینو سالینا سامان سامین سامیه سبلان سپهر سَحاب سرمه سُروش سَعد سَنیه سودا سوگل سوما سیاوش سیپان سیمین شادلین شاهرخ شروان شروین شریعت شمامه شمیمه شهامت شهداد صالحه صفورا ضُحا عاصِمه عاقِله عالیه عایشه عَذرا عسکر عظیمه عقیله غَزاله غَفور فاخر فاران فارِس فارِس فخری فُرقان فَرنیا فروغ فَرینا فصیح قُدسیه قدوس قطب الدین گل‌بخت گل‌چمن گل‌سیما گل‌نسا گلپاره گلزاد لَطیفه ماجده ماردین ماه‌پری ماهانا ماهتاب ماهره مبینه مجاهد محراب مختار مُرَوه مَزدک مُزَیَن مژگان مُسلِم مِعراج مُعین مُفید منصور مُنور مُنیره مَه‌رخ مه‌یاس مهاباد مَهبان مَهتاج مَهدیار مِهران مِهربُد مَهرو مِهرین مَهشاد مَهشید مَهیسا موسی مُکَرمه میعاد نادره نازلی نامدار نجاح نَجمه نرمین نَستر نَسیما نَعیم نونا نوین هانیتا هانیه همدم هویدا وِسام وُستا وَسیم کاروان کامبیز کوشان کوهیار کیاناز یاسمن یدالله یعقوب

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 6 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 2000 3000 4000 5000        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9