ابجد اسم

اگر میخواهید ابجد نام خودتان را بدانید، و از نامهای همزادتان آگاه شوید به صفحه نام فارسی مراجعه نمایید. و نام مورد نظر خود را در حرف مربوط پیدا کنید.

آخرین استفاده کنندگان از خدمات برخط سایت

شمارهنوع خریدزمانجنس
0912#####13 شارژ مستقیم 1403/3/27 نامشخص
0941#####62 بسته اینترنت 1403/3/25 نامشخص
0910#####00 بسته اینترنت 1403/3/21 نامشخص
0905#####48 بسته اینترنت 1403/3/1 نامشخص
0936#####26 بسته اینترنت 1403/2/31 نامشخص
0935#####80 شارژ مستقیم 1403/2/27 نامشخص
0910#####00 شارژ مستقیم 1403/2/26 نامشخص
0941#####62 بسته اینترنت 1403/2/26 نامشخص
0912#####95 پرداخت قبض 1403/2/8 نامشخص
0930#####00 بسته اینترنت 1403/2/6 نامشخص
0912#####95 پرداخت قبض 1403/2/4 نامشخص
0912#####95 پرداخت قبض 1403/2/4 نامشخص
0912#####95 پرداخت قبض 1403/2/4 نامشخص
0910#####00 شارژ مستقیم 1403/2/4 نامشخص
0941#####62 بسته اینترنت 1403/1/27 نامشخص

gift

با خرید شارژ موبایل، بسته های اینترنت و پرداخت قبض از ما حمایت کنید و بدون قرعه کشی از ما جایزه نقدی دریافت کنید

gift

برای دریافت جایزۀ نقدی ما شما را به پای دستگاه ATM نمیفرستیم، ما برای واریز وجه فقط به شماره شبای شما و نام صاحب حساب نیاز داریم، که باید با نام شما در هنگام ثبت نام در سایت مطابقت داشته باشد. پس از ثبت درخواست وجه مورد نظر تا 48 ساعت بعد  به حساب شما واریز میشود.