معنی اسم

هادی

/hādi/

هادی،در لغت به معنای راهنماست . هادی از القاب امام علی النقی امام دهم شیعیان است 1« نقی» به معنای پاک و با طهارت از القاب دیگر اوست 2روزی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم )در عظمت و برکات « صلوات » سخن می گفت . یکی از حضار عرضه داشت : ای کاش من آل محمد ( ص) بودم . رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم )فرمود «کل تقی و نقی آلی» هرکس که پاک و پرهیزکار باشد آن من است 3. امام هادی ( علیه السلام ) در دوران کوتاه امامت خود و فشارهای خلفای عباسی همواره در نشر حکمت علوی تلاش می نمود و قلوب پاک و مستعد را به نور امامت و ولایت میزین می ساخت و یاران خود را به سلوک باطنی و طهارت درونی سفارش می کرد و فرمودند » « الحکمه لاتنجع فی الطباغ القاسده»4حکمت در نهادهای فاسد اثری نخواهدداشت . هر کس را نام «هادی » یا «تقی» باشد و با این نیت در سلک طریق هدایت او قرار گیرد و بر این توجه مداومت کند ، بزودی امام هادی ( علیه السلام) مزد تلاش های او را میدهد و علائم هدایت خود را به او نشان میدهد و در مراقیه بیشتر و بهره مندی از فیوضات سحر فرمود « اسهر الذللمنام و الجوع یزید فی طیب العام » 5 بیداری سحر لذت خواب را بیشتر می کندو گرسنگی به لذت غذا می افزاید . یعنی توجه به تعالیم اخلاقی و عرفانی لذت ها و زیبائی های همین دنیا را نیز به ایشان میدهند. هر که در راه امام هادی است غرق در شور و نشاط و شادی است فارغ از بند هواو بندگی چونکه او را از خدا آزادی است 6

محاسبه ابجد «هادی»

کبیر وسیط صغیر
ه 5 5 5
ا 1 1 1
د 4 4 4
ی 10 10 1
جمع عددی 20 20 11

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

اَحیا زیبا هادی وَدود

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 0 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 2000 3000 4000 5000        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9