معنی اسم

عسکر

/askar/

عسکر: در لغت به معنای لشکر، حصار و پناهنگاه آمده است عسکر یکی از القاب امام حسن بن علی الزکی العسکری ( ع) امام یازدهم شیعیان است. « عسکر» در عرف عرفان و اخلاق اسلامی به کسی گفته میشود که در پناه و حوزه الهی باشد . امام حسن بن عسکری ( ع) به این صفت متعین بوده اند و همه خوبیها و فضائل اخلاقی در زندگی او موج می زد و « زکی » از القاب آن بزرگوار به معنی ظهور پاکی ها و خوبی ها آمده است . هر کس نام او «عسکر» یا « زکی» باشد و به پاکی و طهارت باطنی و ظاهری مداومت کند خوبیها و زیبائیهای اخلاقی در وجود او ملکه میشود و بدیها جایی برای خودنمای پیدا نمی کنند، از آن امام همام سئول می کنند که میزان خوبی ها چیست ؟ در پاسخ فرمودند : خیر اخوانک مَن نَسِیَ ذنبک و ذَکَرَ احسانک الیه» بهترین افراد و برادران تو در این حوزه کسی است گناه ترا فراموش کند و خوبی های ترا نسبت به خود پیوسته به یاد آورد . اگر کسی به این صفت آراسته شود ، درحفاظت ولایت امام حسن عسکری ( ع) قرار خواهد گرفت و از همه آسیب های ظاهری و غیبی در امان خواهد. هر کسی در حصار عسـکر شد وز بدیــها همی مطهر شد تا ابــد در پنــاه او محـــفوظ از شیاطــین ماه و اختر شد

محاسبه ابجد «عسکر»

کبیر وسیط صغیر
ع 70 10 7
س 60 0 6
ک 20 8 2
ر 200 8 2
جمع عددی 350 26 17

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آرنوش آسمان آفرین آناهیت آناهید آنِسه اَحلام احمد اُسامه اِسحاق اِلسانا اِلناز امیرپاشا امیرکیان اوژن ایمانه بُرزان بُرزو بَرزین بِهفر بِهنام پارمیدا پارمین پَردیس پَرژین پری‌چهر پری‌ماه پویان تَرانه تَوانا تیمور جاماسب جلوه جواهر حاتم حافظ حامد حَسیب حِلیه حَمّاد حمید حورا حوری خزال خَضرا خَلف دادور داریوش دنیز ذاکره رئوف رابعه رادمان راضیه رامتین رایحه ربیعه رَخشان رستگار رَسول روحا روژیار روشان روشنا رونیکا رُکسانا ریحان زاهد زاوش زمان زمرد زیلان زینت ژوان ژینو سالینا سامان سامین سامیه سبلان سپهر سَحاب سرمه سُروش سَعد سَنیه سودا سوگل سوما سیاوش سیپان سیمین شادلین شاهرخ شروان شروین شریعت شمامه شمیمه شهامت شهداد صالحه صفورا ضُحا عاصِمه عاقِله عالیه عایشه عَذرا عسکر عظیمه عقیله غَزاله غَفور فاخر فاران فارِس فارِس فخری فُرقان فَرنیا فروغ فَرینا فصیح قُدسیه قدوس قطب الدین گل‌بخت گل‌چمن گل‌سیما گل‌نسا گلپاره گلزاد لَطیفه ماجده ماردین ماه‌پری ماهانا ماهتاب ماهره مبینه مجاهد محراب مختار مُرَوه مَزدک مُزَیَن مژگان مُسلِم مِعراج مُعین مُفید منصور مُنور مُنیره مَه‌رخ مه‌یاس مهاباد مَهبان مَهتاج مَهدیار مِهران مِهربُد مَهرو مِهرین مَهشاد مَهشید مَهیسا موسی مُکَرمه میعاد نادره نازلی نامدار نجاح نَجمه نرمین نَستر نَسیما نَعیم نونا نوین هانیتا هانیه همدم هویدا وِسام وُستا وَسیم کاروان کامبیز کوشان کوهیار کیاناز یاسمن یدالله یعقوب

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 6 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 2000 3000 4000 5000        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9