معنی اسم

هابیل

/hābil/

(عبری) 1- به معنی «نفس یا بخار»؛ 2- (اَعلام) (در تورات) دومین پسر حضرت آدم که داستان وی و برادرش (قابیل) نیز در قرآن سوره‌ی مائده، آیه 30 آمده است. او به دست برادرش (قابیل) کشته شد.

محاسبه ابجد «هابیل»

کبیر وسیط صغیر
ه 5 5 5
ا 1 1 1
ب 2 2 2
ی 10 10 1
ل 30 6 3
جمع عددی 48 24 12

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

اُلدوز اَمجد ماجد مدد هابیل کوکب

نام های هم‌وزن در ابجد وسیط

آتریسا آرشیدا آناهیتا ابوتراب اَرسطو اِرمیا اِعتماد اَلبرز اِلتفات اُلدوز امیده اُکتای ایلمان بَدری بهارک بَهامین پارسيا پهلوان تحسین توکل ثَمین جاوید جهاندار جیران حُرمت حمزه حِکمت داریا دانیال دُرافشان دُردانه دُرین دلارام ذَبیح رحمت روح‌بخش روشن‌دخت روشنک رُکسانه زاگرس زرار زلیخا ساتیار ساریه سامیار ساویز سَروناز سَروی سَعدی سعید سَمیع سوری سولماز سیاره سیروس شاهپور شاهرود شَرمین شَلیر شهربانو شهیار شکرانه شیرو شیلر صِدیق صَفی صَمیم صنوبر عُدَی عصمت عظیم فادیا فَراز فَرانه فَرجاد فَرجام فَرح فردخت فَرنوش فَرِهان قهرمان گل‌آرا گلبَر گلپسند گلناز گلی گیسو گیو لَیث ماریا ماه گل ماه‌منظر ماهرو ماهور ماهوَر مُدَثِر مرزبان مَرمَر مسعود مُصلح مقصود مُلوک مُنیر مَه‌سیما مهدیا مَهدیسا مِهیاد مُکَرم میمنت نارینا نازنین نَجمیه نَذیر نِگاره نوبهار نیلو هابیل هدایت هدیه هرمز هورام هونیا هِيژا هَیفا واحده وَجیه کامران کامله کوکب یَزدان یوسف

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آرشیدا آرنیکا آشور آندیا آنیتا آنیه آهو آوات آوید آیدین آینه اَرشان اَرشین اَرنیکا اَسما اَشواق اَشکان اَعظم اَعلا اَفرا اَقدس اِلشن المیرا الیاس الیانا اَلیسا اَمجد امیرکیا ایمان بِشارت بهارک بَکتاش پانیا پَرنا پری‌گل پگاه پویا تانیا تِلما ثامر جَنت جیران چمن حاصل خُرّم خیام دانیا دُرنا دُرین دُریه دیانا دیدار ذاکر ذِکری راشین ربابه ربیع رُهام روجا روشا ریاض زُبیر زرار زَریر زِید زیرک ژیان ژینا سامی سِتیا سِراج سَریرا سَمر سَنا سُها سُهی سیما شفا شفق شمایل شمه شُمیلا شمیم شهد شهلا شهیار شوکا شیرو شیرین صالح صدف صُراحی صلاح صونا عاصِم عاقِل عالی عَبیر عُدَی عِصام عظیم عقیل عُلیا غَزال غَفّار فَریا فِیصل قاسم قُدسی قَوام گلپری گلدار گلسا گلشکر گیلان لاله لَطیف لعیا ماجد مانیا ماهر ماهک مبین مَجید مدد مَرمَر مَظاهر مُنیب مُنیر مِهرا مِهری مُکَرم مَکیه میترا میثاق مَیسا نادر نادیا نَجلا نجم نِسا نَوا نینا هابیل هانا هانی هِيژا وادی ویدا کارینا کاظمه کاوش کوشا کوکب کیلان

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 0 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 2000 3000 4000 5000        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9