معنی اسم

دُرین

/dorin/

(عربی ـ فارسی) (دُر + ین (پسوند نسبت)) 1- از دُر، ساخته شده از دُر؛ 2- (به مجاز) گران بها و قیمتی.

محاسبه ابجد «دُرین»

کبیر وسیط صغیر
د 4 4 4
ر 200 8 2
ی 10 10 1
ن 50 2 5
جمع عددی 264 24 12

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

جهاندار جیران دُردانه دُرین سِراج نوبهار

نام های هم‌وزن در ابجد وسیط

آتریسا آرشیدا آناهیتا ابوتراب ارژنگ اَرسطو اِرمیا اِعتماد اَلبرز اِلتفات اُلدوز امیده اُکتای ایلمان بَدری بهارک بَهامین پَرتو پرستو پُرگل پَرهام پری تحسین توکل ثَمین جاوید جهاندار جیران چَمران حُرمت حمزه حِکمت داریا دانیال دُرافشان دُردانه دُرین دلارام ذَبیح رحمت روح‌بخش روژا روشن‌دخت روشنک رُکسانه زرار زلیخا ساتیار ساریه سامیار ساویز سپهدار سَروگل سَروناز سَروی سَعدی سعید سَمیع سوری سولماز سیاره سیروس شاهرود شَرمین شَلیر شهربانو شهیار شکرانه شیرو شیلر صِدیق صَفی صَمیم صنوبر عُدَی عصمت عظیم فادیا فَراز فَرانه فَرجاد فَرجام فَرح فردخت فَرنوش فَرِهان قهرمان گل‌گیس گِلاره گلباران گلبرگ گلپر گلدیس گلشید لَیث ماریا ماندگار ماه‌منظر ماهرو ماهور ماهوَر مُدَثِر مرزبان مَرمَر مسعود مُصلح مقصود مُلوک مُنیر مَه‌سیما مهدیا مَهدیسا مِهرگان مِهیاد مُکَرم میگل میمنت نارینا نازنین نَجمیه نَذیر نوبهار نیلو هابیل هدایت هدیه هرمز هُژَبر هورام هونیا هَیفا واحده وَجیه کامران کامله کَژال کوکب یَزدان یوسف

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آرشیدا آرنیکا آشور آندیا آنیتا آنیه آهو آوات آوید آیدین آیگین آینه اَرشان اَرشین اَرنیکا اَسما اَشواق اَشکان اَعظم اَعلا اَفرا اَقدس اِلشن المیرا الیاس الیانا اَلیسا اَمجد امیرکیا ایمان بِشارت بهارک بَکتاش پَیام تانیا تِلما ثامر جَنت جیران چَمران چهره چکامه حاصل خُرّم خیام دانیا دُرنا دُرین دُریه دیانا دیدار ذاکر ذِکری راژان راشین ربابه ربیع رُهام روجا روژا روشا ریاض زُبیر زرار زَریر زِید زیرک ژاله سامی سِتیا سِراج سَریرا سَمر سَنا سُها سُهی سیما شفا شفق شمایل شمه شُمیلا شمیم شهد شهلا شهیار شوکا شیرو شیرین صالح صدف صُراحی صلاح صونا عاصِم عاقِل عالی عَبیر عُدَی عِصام عظیم عقیل عُلیا غَزال غَفّار فَریا فِیصل قاسم قُدسی قَوام گلایل لاله لَطیف لعیا ماجد مانیا ماهر ماهک مبین مَجید مدد مَرمَر مَظاهر مُنیب مُنیر مِهرا مِهری مُکَرم مَکیه میترا میثاق مَیسا میگل نادر نادیا نَجلا نجم نَژلا نِسا نِگار نَوا نینا هابیل هانا هانی هُژَبر وادی ویدا کارینا کاظمه کاوش کوشا کوکب کیژان کیلان

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 0 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 40 9 6 21        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در این سایت ابجد حروف فارسی «گچپژ» به صورت زیر محاسبه شده است:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد کلماتی مانند «کبری» و «موسی» همانند نوشتن آنها محاسبه شده است

ابجد کلماتی مانند «محمد» که دارای تشدید میباشد، همانند نوشتن آن محاسبه شده است

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9