معنی اسم

هادیه

/hādiye/

(عربی) (مؤنث هادی)، هادی. 1-

محاسبه ابجد «هادیه»

کبیر وسیط صغیر
ه 5 5 5
ا 1 1 1
د 4 4 4
ی 10 10 1
ه 5 5 5
جمع عددی 25 25 16

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

بابک هادیه هایده

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آدینه آرزو آرشاویر آفتاب آنوشا آویشن اِبتهاج اِبراهیم اَرحام اَردلان ارغوان اَزهار اُلفت الله‌یار الوان اَمانه امیرارشیا امیرعطا امیرناصر امینه اَنوشا بامداد بختیار بخشایش بهاران بِهداد بَهمن پارسا پری‌چهر پری‌گل پَریسا پگاه پوریا پیرایه تبسّم تَهانی توتیا تیرداد ثَمره ثَمینا جَمیله چاووش حارث حُریه حُلما حلیم حمد حمیرا خِضر دلاور دلیله دهقان رُستم رضیه روبیتا روزا روژدا روشن روناک زاکیه زریان زیور سارگل سارینا سامه سانیار سَحر سَدِنا سَرمد سَرور سِلوا سَلوی سَلینا سُمیه سُنبل سَنجر سَهام سهراب سُهیلا سوریا سِویل شهپر شهرخ شهرو شکوه شیدرخ صاحبه صَبیحه صوفیا ضَرغام طَریفه طَلحه طُلوع طَلیعه ظریفه عابِس عاصِف عاطِف عباس عسل عشرت عِماد عَمید فاطِره فَربد فَرّخ فَریدا فریما فَرین گل‌آور گل‌چمن گُلاله گلپری گلزر لاوین لطافت لُعبت ماتینا مازیار ماهان ماهین مبارکه مُروت مَزدا مَزید مژده مُطهّره مَعاد مُعید مِه‌نیا مَهتاب مِهراد مَهرام مَهسا مَهگل مونا مینو نازیک ناهید نَرجس نَسیم نَشمیل نهایت نورصبا نوید نیوشا هادیه هامان هایده هَستی واقف والیه وَندا کارون کاویان کعبه یارالله یگانه یوکابد

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 0 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 40 9 6 21        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در این سایت ابجد حروف فارسی «گچپژ» به صورت زیر محاسبه شده است:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد کلماتی مانند «کبری» و «موسی» همانند نوشتن آنها محاسبه شده است

ابجد کلماتی مانند «محمد» که دارای تشدید میباشد، همانند نوشتن آن محاسبه شده است

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9