معنی اسم

آبنوس

/ābnus/

1- (یونانی) چوبی سیاهرنگ و سخت و سنگین (گران بها)؛ 2- (در گیاهی) درختی هم خانواده با خرمالو که بیشتر در مناطق گرمسیری آسیا و آفریقا می‌رویَد؛ شیز.

محاسبه ابجد «آبنوس»

کبیر وسیط صغیر
آ 1 1 1
ب 2 2 2
ن 50 2 5
و 6 6 6
س 60 0 6
جمع عددی 119 11 20

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آبنوس آی‌سونا آی‌شِن (آیشن) اِحترام اسکندر اَشکبوس اِفراح اَفضل امیراَشکان امیرصالح امیرقاسم انوشه بَهمنیار بِهناز پانته‌آ پُرنوش پُروشات پرویز پری‌ناز پونه پیروز پیمانه پیوند تسنیم تَندیس توفیق ثَمینه جانبخش جعفر جوانه حانیه حِسان حَسْنا حسین حکیمه خسرو دادمهر دامون دَستان دلناز راحمه رحمان رحیمه رودابه روژینا روهینا زاهره زرتشت زردشت زرینه ساناز سپنتا سپیده سَروین سلیمان سَهند سوران سورِنا سورین شایسته شَرمینه شهزاد شکوفا شیدالله صدرالدین صوفیه طوفان عابدین عادله عالمه عَدیله علی‌پاشا علیمه فاضل فالِح فَردین فَرناد فَرنام فَرهاد فَرهام فُرود فریده فریوش فَلاح گل‌چهره گلدانه لَمیعه ماه‌نگار محمد مرجانه مَرضیه مُروارید مسیحا مُعظمه مُقدسه مقصوده ملاحت ممتاز مُنعم مَنیژه مَه جَبین مَهدیس مِهرجان مِهرداد مِهروش مَهزیار مهستا مَهستی نازپری نَبی‌الله نِعمت نوذر نوشین نَیراعظم نیکزاد هوتن هومن وَجیهه وَدود ونداد کلثوم کنعان کیان‌مهر کیومرث

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 0 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 2000 3000 4000 5000        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9