جایزه نقدی

در صورت همسان شدن چهار رقم آخر سریال تراکنش بدون قرعه کشی جایزه خواهید گرفت.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
جایزه روزانه

جایزه روزانه

امروز هشتم آبان برابر با بیست و نهم اکتبر در صورتی که چهار رقم آخر سریال تراکنش شما 0808 یا 1029 باشد، شما بدون قرعه کشی جایزه خواهید گرفت.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0
 • 8
 • 0
 • 8
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 1
 • 0
 • 2
 • 9
تماس با ما

تماس با مدیریت سایت از ساعت 10 الی 22:

 • 0
 • 9
 • 3
 • 6
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1

پیگیری مشکلات احتمالی در خرید:

 • 0
 • 2
 • 1
 • 8
 • 8
 • 0
 • 1
 • 9
 • 5
 • 7
 • 4
قرعه کشی روزانه

آخرین تراکنش های ثبت شده در سایت

تمامی تراکنش هایی که در این سایت انجام میشود در قرعه کشی دوره ای شرکت داده میشود، زمان انجام قرعه کشی به تعداد شرکت کنندگان بستگی دارد، جهت برگذاری سریعتر قرعه کشی دوستان خود را به خرید از این سایت دعوت نمایید

بسته اینترنت 0936 ### ## 85 1399/8/6 08:56
بسته اینترنت 0936 ### ## 10 1399/8/3 11:04
بسته اینترنت 0933 ### ## 27 1399/8/3 09:28
بسته اینترنت 0938 ### ## 65 1399/8/1 19:06
بسته اینترنت 0939 ### ## 53 1399/7/30 10:22
بسته اینترنت 0936 ### ## 88 1399/7/30 09:25
بسته اینترنت 0936 ### ## 55 1399/7/30 08:22
بسته اینترنت 0935 ### ## 50 1399/7/26 20:06
بسته اینترنت 0905 ### ## 04 1399/7/19 08:11
شارژ مستقیم 0936 ### ## 01 1399/7/18 13:27
بسته اینترنت 0938 ### ## 65 1399/7/18 02:07
بسته اینترنت 0939 ### ## 61 1399/7/16 00:48
بسته اینترنت 0901 ### ## 02 1399/7/14 18:36
بسته اینترنت 0938 ### ## 65 1399/7/11 02:06
بسته اینترنت 0938 ### ## 65 1399/7/9 20:53
شارژ مستقیم 0916 ### ## 88 1399/7/6 18:55
بسته اینترنت 0903 ### ## 57 1399/7/6 10:19
بسته اینترنت 0904 ### ## 78 1399/7/5 22:32
بسته اینترنت 0938 ### ## 65 1399/7/4 02:57
بسته اینترنت 0902 ### ## 92 1399/7/1 23:17