جایزه نقدی

در صورت همسان شدن چهار رقم آخر سریال تراکنش بدون قرعه کشی جایزه خواهید گرفت.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
جایزه روزانه

جایزه روزانه

امروز هشتم بهمن برابر با بیست و هشتم ژانویه در صورتی که چهار رقم آخر سریال تراکنش شما 1108 یا 0128 باشد، شما بدون قرعه کشی جایزه خواهید گرفت.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 1
 • 1
 • 0
 • 8
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 8
تماس با ما

تماس با مدیریت سایت از ساعت 10 الی 22:

 • 0
 • 9
 • 3
 • 6
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1

پیگیری مشکلات احتمالی در خرید:

 • 0
 • 2
 • 1
 • 8
 • 8
 • 0
 • 1
 • 9
 • 5
 • 7
 • 4
قرعه کشی روزانه

آخرین تراکنش های ثبت شده در سایت

تمامی تراکنش هایی که در این سایت انجام میشود در قرعه کشی دوره ای شرکت داده میشود، زمان انجام قرعه کشی به تعداد شرکت کنندگان بستگی دارد، جهت برگذاری سریعتر قرعه کشی دوستان خود را به خرید از این سایت دعوت نمایید

شارژ مستقیم 0910 ### ## 17 1401/11/5 15:55
شارژ مستقیم 0910 ### ## 00 1401/11/5 13:24
بسته اینترنت 0910 ### ## 00 1401/11/4 13:02
شارژ مستقیم 0912 ### ## 13 1401/11/3 12:33
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1401/11/3 12:27
بسته اینترنت 0930 ### ## 91 1401/11/3 01:37
شارژ مستقیم 0990 ### ## 27 1401/10/28 09:07
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1401/10/28 08:28
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1401/10/28 08:26
بسته اینترنت 0930 ### ## 91 1401/10/28 04:59
بسته اینترنت 0930 ### ## 91 1401/10/28 02:14
شارژ مستقیم 0914 ### ## 95 1401/10/22 15:20
بسته اینترنت 0941 ### ## 62 1401/10/22 08:58
شارژ مستقیم 0992 ### ## 20 1401/10/22 03:34
شارژ مستقیم 0910 ### ## 00 1401/10/21 17:44
بسته اینترنت 0930 ### ## 91 1401/10/21 04:19
شارژ مستقیم 0910 ### ## 00 1401/10/18 21:21
بسته اینترنت 0930 ### ## 91 1401/10/14 02:05
بسته اینترنت 0930 ### ## 91 1401/10/11 06:40
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1401/10/5 22:34