جایزه نقدی

در صورت همسان شدن چهار رقم آخر سریال تراکنش بدون قرعه کشی جایزه خواهید گرفت.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
جایزه روزانه

جایزه روزانه

امروز بیست و هشتم دی برابر با هجدهم ژانویه در صورتی که چهار رقم آخر سریال تراکنش شما 1028 یا 0118 باشد، شما بدون قرعه کشی جایزه خواهید گرفت.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 1
 • 0
 • 2
 • 8
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0
 • 1
 • 1
 • 8
تماس با ما

تماس با مدیریت سایت از ساعت 10 الی 22:

 • 0
 • 9
 • 3
 • 6
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1

پیگیری مشکلات احتمالی در خرید:

 • 0
 • 2
 • 1
 • 8
 • 8
 • 0
 • 1
 • 9
 • 5
 • 7
 • 4
قرعه کشی روزانه

آخرین تراکنش های ثبت شده در سایت

تمامی تراکنش هایی که در این سایت انجام میشود در قرعه کشی دوره ای شرکت داده میشود، زمان انجام قرعه کشی به تعداد شرکت کنندگان بستگی دارد، جهت برگذاری سریعتر قرعه کشی دوستان خود را به خرید از این سایت دعوت نمایید

بسته اینترنت 0935 ### ## 96 1400/10/21 09:00
شارژ مستقیم 0905 ### ## 48 1400/10/8 23:19
بسته اینترنت 0902 ### ## 06 1400/10/7 00:42
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/10/4 14:13
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/10/4 14:12
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/10/4 14:11
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/10/4 14:09
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/10/3 14:14
شارژ مستقیم 0910 ### ## 00 1400/9/29 17:04
بسته اینترنت 0935 ### ## 21 1400/9/27 13:38
بسته اینترنت 0938 ### ## 13 1400/9/20 21:31
بسته اینترنت 0912 ### ## 13 1400/9/17 21:28
شارژ مستقیم 0936 ### ## 01 1400/9/17 20:14
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/9/16 12:53
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/9/15 19:51
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/9/15 19:48
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/9/15 19:45
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/9/15 13:35
بسته اینترنت 0936 ### ## 98 1400/9/11 11:48
بسته اینترنت 0936 ### ## 23 1400/9/9 12:08